Dyrekcja

Marcelina Ceberek-Płotczyk
Główny Księgowy
tel. 91 430 7280
fax 91 430 7274
e-mail: glksiegowy@bulkcargo.com.pl

Krzysztof Szynkowski
Dyrektor ds. Eksploatacyjnych
tel. 91 430 7311
fax 91 462 4110
e-mail: kszynkowski@bulkcargo.com.pl

Paweł Pysiak
Dyrektor ds. Marketingu i Spedycji
tel. 91 430 7090
fax 91 430 7115
e-mail: ppysiak@bulkcargo.com.pl

Krzysztof Szymkowiak
Dyrektor ds. Rozwoju
tel. 91 430 7019
fax 91 462 3323
e-mail: kszymkowiak@bulkcargo.com.pl

Zbigniew Chachuła
Dyrektor ds. Logistyki
tel. 91 430 7113
fax 91 430 7115
e-mail: zchachula@bulkcargo.com.pl

Robert Łuszczykiewicz
Dyrektor ds. Infrastuktury
tel. 91 430 7288
fax 91 430 7115
e-mail: rluszczykiewicz@bulkcargo.com.pl


Cezary Gross
Kierownik Działu Organizacyjnego
Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością
tel. 91 430 7450
fax 91 462 3529
e-mail: cgross@bulkcargo.com.pl

 


 

 


Copyright @ Bulk Cargo-Port Szczecin Sp. z o.o.
infoman