Zarząd

Naszym celem jest optymalne zaspakajanie potrzeb Klientów, przy jednoczesnym zapewnieniu naszym pracownikom satysfakcjonujących i stabilnych warunków pracy. Kreowanie długoletnich partnerskich kontraktów handlowych są dla nas istotną kwestią, pozwalającą na realizowanie zaplanowanych zamierzeń. Podejmowane przez nas działania mają na celu dalsze umocnienie pozycji Spółki jako głównego, zapewniającego europejskie standardy usług przeładowcy. Od wielu lat cały wypracowany zysk przeznaczamy na odtworzenie i rozwój suprastruktury portowej, co zwiększa naszą atrakcyjność i konkurencyjność na rynku usług portowych.

Bogusław Trzciński
Prezes Zarządu
tel. 91 430 7385
fax 91 462 3529
e-mail: biuro@bulkcargo.com.pl

Wojciech Pysiak
Wiceprezes ds. Technicznych
tel. 91 430 7460
fax 91 462 3529
e-mail: biuro@bulkcargo.com.pl

Grzegorz Dorozik
Członek Zarządu -Dyrektor ds. Handlowych
tel. 91 430 7444
fax 91 462 3529
e-mail: gdorozik@bulkcargo.com.pl

 

Copyright @ Bulk Cargo-Port Szczecin Sp. z o.o.
infoman